PHÂN BIỆT TÍN HIỆU ANALOG VÀ TÍN HIỆU DIGITAL

PHÂN BIỆT TÍN HIỆU ANALOG VÀ TÍN HIỆU DIGITAL

Tín hiệu Digital

Tín hiệu Digital hay còn gọi là tín hiệu số bản chất chỉ là hai trạng thái 0 – 1 hay ON-OFF được hiểu đơn giản dưới dạng nhị phân Logic 0-1. Có nghĩa là, khi ở trạng thái 1 / tức là ON, 0 tức là OFF (tham khảo hình dưới). Chúng ta cùng xem ví dụ:

Tín hiệu ON tương ứng với mức 1 và tín hiệu OFF tương ứng với mức 0.

Tín hiệu Digital sẽ tương ứng với hai mức nước Min và Max trong hình. Trong đó, mực nước Max tương ứng với bơm ngừng hoạt động (OFF) và khi mức nước Min sẽ tương ứng với bơm chạy (ON). Như vậy, Motor ON (motor chạy) – OFF (motro tắt) chính là tương ứng với hai mức 1 – 0 trong hệ nhị phân. PLC hay các sơ đồ điện điều khiển cũng hoạt động dựa trên Logic 1-0 này.

Nói một cách đơn giản, tín hiệu Digital hay còn gọi là tín hiệu số tương ứng với hai mức 1 và 0.

Tín hiệu Analog

Tín hiệu Analog (Tín hiệu tương tự) là một dạng của tín hiệu Digital. Nhưng, tương tự ở đây chính là tín hiệu lúc nào cũng có dạng tương tự như trước đó. Điều đó có nghĩa là tín hiệu Digital truyền về với một tần số nhất định cũng là tín hiệu tương tự.

Chúng ta, rất hay nhầm lẫn giữa tín hiệu tương tự chỉ là tín hiệu Analog, bởi tín hiệu Analog 4-20mA & 0-10V được dung phổ biến trong công nghiệp.

Tín hiệu analog là một tín hiệu liên tục biểu diễn trạng thái là một đường liên tục Sin, Cos hoặc đường cong lên xuống bất kỳ. Như vậy, tín hiệu analog là một tín hiệu tương tự về bản chất nhưng khác nhau về cường độ tín hiệu so với thời điểm trước đó.

Tín hiệu Analog 4-20mA là một đường cong lên xuống nhưng bản chất là sự thay đổi tín hiệu liên tục của sự giao động của tần số liên tục. Mô tả này cho chúng ta thấy bản chất của tín hiệu Analog để hiểu rõ tín hiệu Analog là gì.

Phân biệt tín hiệu Analog và tín hiệu Digital

Làm thế nào để phân biệt tín hiệu Analog và tín hiệu Digital? Bởi bản chất tín hiệu Analog cũng là một tín hiệu tương tự. Dưới đây là hai đặc điểm bạn cần đặc biệt lưu ý.

– Tín hiệu Digital không có tính lặp lại liên tục.

– Tín hiệu analog luôn luôn có tính lặp lại dù tần số hoặc biên độ khác nhau.


(*) Xem thêm

Đã thêm vào giỏ hàng