Sắp xếp:


Thiết kế tư vấn làm trại nấm linh chi ứng dụng công nghệ cao IOT, chuyển giao công nghệ trồng nấm bào ngư, ứng dụng công nghệ thông tin theo dõi các thông số nhiệt độ , độ ẩm... theo dõi lịch trình quản lý canh tác thông qua điện thoại , máy tính công nghệ..
Thiết kế tư vấn làm trại nấm bào ngư ứng dụng công nghệ cao IOT, chuyển giao công nghệ trồng nấm bào ngư, ứng dụng công nghệ thông tin theo dõi các thông số nhiệt độ , độ ẩm... theo dõi lịch trình quản lý canh tác thông qua điện thoại , máy tính công nghệ..

Hiển thị 1 - 2 / 2 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng