Sắp xếp:


Điện trở xả HT2KW 140 Ohm, Điện trở xả HT2KW 140 Ohm, Điện trở xả cho biến tần 140 Ohm, Điện trở thắng cho biến tần 29 Ohm, điện trở xả RXG20 1000W 140R , RXG20-1000W-140R Một số sản phẩm tương đương RXG20-100W-140R ( 1,5kw - 140 ôm) RXG20-1000W-140R ( 1,0kw - 140 ôm) RXG20-3000W-140R ( 3kw - 140 ôm) RXG20-2000W-140R ( 2kw - 140 ôm)
Điện trở xả HT2KW 26 Ohm , điện trở xả cho biến tần, servo.. Điện trở xả HT2KW 26 Ohm, Điện trở xả HT2KW 26 Ohm, Điện trở xả cho biến tần 26 Ohm, Điện trở thắng cho biến tần 29 Ohm, điện trở xả RXG20 2000W 26R , RXG20-200W-26R
Điện trở xả 120 Ohm, 300W, Điện trở 150 Ohm, 3000W. Điện trở 200 Ohm, 300W, Điện trở 120 Ohm, 3000W. Điện trở 70 Ohm, 1200W, Điện trở 70 Ohm, 3000W. cung cấp điện trở...
Điện trở thắng cho biến tần 125 Ôm, Điện trở sứ xanh 125 Ôm, Bảng giá điện trở hãm 125 Ôm, Bảng giá điện trở xả 125 Ôm  
Điện trở xả 140 Ohm, Điện trở thắng 140 Ohm, Điện trở hãm 140 Ohm, Điện trở xả cho biến tần 140 Ohm, Điện trở thắng cho biến tần 140 Ohm, điện trở xả RXG20 1500W 140R , RXG20-1500W-140R
Điện trở xả 79 Ohm, Điện trở thắng 79 Ohm, Điện trở hãm 79 Ohm, Điện trở xả cho biến tần 79 Ohm, Điện trở thắng cho biến tần 79 Ohm, Điện trở sứ xanh 79 Ohm, Bảng giá điện trở hãm 79 Ohm ,  RXG20-1500W-79R ( 1,5kw - 79 ôm) RXG20-1000W-79R ( 1,0kw - 79 ôm) RXG20-3000W-79R ( 3kw - 79 ôm) RXG20 1500W 79R
Điện trở xả 70 Ohm, Điện trở thắng 70 Ohm, Điện trở hãm 70 Ohm, Điện trở xả cho biến tần 70 Ohm, Điện trở thắng cho biến tần 70 Ohm, Điện trở sứ xanh 70 Ohm  RXG20-1500W-70R ( 1,5kw - 70 ôm) RXG20-1000W-70R ( 1,0kw - 70 ôm) RXG20-3000W-70R ( 3kw - 70 ôm)
Điện trở xả 200 Ohm, Điện trở thắng 200 Ohm, Điện trở hãm 200 Ohm, Điện trở xả cho biến tần 200 Ohm, Điện trở thắng cho biến tần 200 Ohm, Điện trở sứ xanh 200 Ohm RXG20-1500W-200R ( 1,5kw - 200 ôm) RXG20-1000W-200R ( 1,0kw - 200 ôm) RXG20-3000W-200R ( 3kw - 200 ôm)
Điện trở xả 120 Ohm, Điện trở thắng 120 Ohm, Điện trở hãm 120 Ohm, Điện trở xả cho biến tần 120 Ohm, Điện trở thắng cho biến tần 120 Ohm, Điện trở sứ xanh 120 Ohm RXG20-1500W-120R ( 1,5kw - 120 ôm) RXG20-1000W-120R ( 1,0kw - 120 ôm) RXG20-3000W-120R ( 3kw - 120 ôm)
Điện trở xả 180 Ohm, Điện trở thắng 180 Ohm, Điện trở hãm 180 Ohm, Điện trở xả cho biến tần 180 Ohm, Điện trở thắng cho biến tần 180 Ohm,  RXG20-1500W-180R ( 1,5kw - 180 ôm) RXG20-1000W-180R ( 1,0kw - 180 ôm) RXG20-3000W-180R ( 3kw - 180 ôm)
Cung cấp điện trở hãm 30 kw 10 Ohm, Điện trở thắng 10 Ohm, Điện trở hãm 10 Ohm, Điện trở xả cho biến tần 10 Ohm, Điện trở thắng cho biến tần 10 Ohm, Điện trở sứ xanh 10 Ohm BRU-30KW-10R-K
Cung cấp điện trở hãm 24kw 15 Ohm dùng cho biến tần BRU-24KW-15R-K
Điện trở xả 9 Ohm, Điện trở thắng 9 Ohm, Điện trở hãm 9 Ohm, Điện trở xả cho biến tần 9 Ohm, Điện trở thắng cho biến tần 9 Ohm, Điện trở sứ xanh 9 Ohm, BRU-7.5KW-9R-K
Điện trở xả 13 Ohm, Điện trở thắng 13 Ohm , Điện trở hãm 13 Ohm, Điện trở xả cho biến tần 13 Ohm, Điện trở thắng cho biến tần 13 Ohm, Điện trở sứ xanh 13 Ohm BRU-5.5KW-13R-K
Cung cấp điện trở hãm 4500 w 16 Ohm dùng cho biến tần Điện trở xả 16 Ohm, Điện trở thắng 16 Ohm, Điện trở hãm 16 Ohm, Điện trở xả cho biến tần 16 Ohm, Điện trở thắng cho biến tần 16 Ohm BRU-4.5KW-16R-K
Cung cấp điện trở hãm 4000 w 20 Ohm dùng cho biến tần Điện trở xả 20 Ohm, Điện trở thắng 20 Ohm, Điện trở hãm 20 Ohm, Điện trở xả cho biến tần 20 Ohm, Điện trở thắng cho biến tần 20 Ohm BRU-4KW-20R-K
Cung cấp điện trở hãm 3000 w 24 Ohm dùng cho biến tần Điện trở xả 24 Ohm, Điện trở thắng 24 Ohm, Điện trở hãm 24 Ohm, Điện trở xả cho biến tần 24 Ohm, Điện trở thắng cho biến tần 24 Ohm RXG20 3000W 24R , RXG20-3000W-24R
Điện trở sứ xanh 28 Ohm, Bảng giá điện trở hãm 28 Ohm, Bảng giá điện trở xả 28 Ohm, Điện trở xả 28 Ôm, Điện trở thắng 28 Ôm, Điện trở hãm 28 Ôm, Điện trở xả cho biến tần 28 Ôm, Điện trở thắng cho biến tần 28 Ôm  RXG20 2000W 28R , RXG20-2000W-28R
Điện trở xả 40 Ohm, Điện trở thắng 40 Ohm, Điện trở hãm 40 Ohm, Điện trở xả cho biến tần 40 Ohm, Điện trở thắng cho biến tần 40 Ohm, Điện trở sứ xanh 40 Ohm, RXG20 1500W 40R , RXG20-1500W-40R
Cung cấp điện trở xả 1200 w 50 Ohm Điện trở thắng 50 Ohm, Điện trở hãm 50 Ohm, Điện trở xả cho biến tần 50 Ohm, Điện trở thắng cho biến tần 50 Ohm, Điện trở sứ xanh 50 Ohm, RXG20-1200W-50R , RXG20 1200W 50R
Điện trở xả 75 Ohm, Điện trở thắng 75 Ohm, Điện trở hãm 75 Ohm, Điện trở xả cho biến tần 75 Ohm, Điện trở thắng cho biến tần 75 Ohm, Điện trở sứ xanh 75 Ohm RXG20-800W-75R , RXG20 800W 75R
Điện trở xả 100 Ohm, Điện trở thắng 100 Ohm, Điện trở hãm 100 Ohm, Điện trở xả cho biến tần 100 Ohm, Điện trở thắng cho biến tần 100 Ohm, Điện trở sứ xanh 100 Ohm RXG20 600W 100R , RXG20-600W-100R
Điện trở xả 150 Ohm, Điện trở thắng 150 Ohm, Điện trở hãm 150 Ohm, Điện trở xả cho biến tần 150 Ohm, Điện trở thắng cho biến tần 150 Ohm, Điện trở sứ xanh 150 Ohm, RXG20 500W 150R , RXG20-500W-150R
Cung cấp điện trở xả 400 w 250 om , Điện trở xả 250 Ohm, Điện trở thắng 250 Ohm, Điện trở hãm 250 Ohm, Điện trở xả cho biến tần 250 Ohm, Điện trở thắng cho biến tần 250 Ohm RXG20 400W 250R , RXG20-400W-250R

Hiển thị 1 - 24 / 27 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng