Sắp xếp:


Chuyển đổi tín hiệu đầu vào là dạng  tín hiệu 4~20 mA hoặc 0~10vDC sang dạng analog tín hiệu 4-20mA hoặc 0-10 Vdc , để phù hợp với hệ thống thiết bị đọc dữ liệu... Analog signal converter
Bộ chuyển đổi tín hiệu cảm biến cân nặng sang tín hiệu analog , giúp chuyển đổi tín hiệu đọc được từ cảm biến cân nặng sang tín hiệu analog 4-20mA hoặc 0-10vdc, làm tín hiệu đưa về các bộ đọc hiện thị như controller, PLC.... đồng thời truyền tín hiệu đi xa, giảm khả năng nhiễu tín hiệu. Bộ chuyển đổi tín hiệu cảm biến cân nặng sang tín hiệu analog đọc được hầu hết các loại cảm biến cân nặng trên thị trường để đưa về tín hiệu analog
Chuyển đổi tín hiệu Load cell sang analog , dùng để chuyển đổi tín hiệu từ cảm biến đầu cân sang dạng tín hiệu analog 0-10 vdc hoặc 4-20mA, để có thể đọc được giá trị từ PLC hoặc thiết bị hiện thị
Chuyển đổi tín hiệu đầu vào là dạng  tín hiệu 4~20 mA hoặc 0~10vDC sang dạng analog tín hiệu 4-20mA hoặc 0-10 Vdc , để phù hợp với hệ thống thiết bị đọc dữ liệu...

Hiển thị 1 - 4 / 4 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng