Sắp xếp:


Bộ chuyển đổi 0-50 mV sang 4-20mA  là thiết bị giúp chuyển đổi tín hiệu 0-50mV sang 4-20mA,để truyền tín hiệu đi xa hoặc là giúp các thiết bị hiện thị, điều khiển ( PLC, controller...) đọc được tín hiệu nhiệt độ mà không cần có module chuyên dụng. V1.0x D – 0555 mV , bộ chuyển đổi tín hiệu can nhiệt 50mV sang 20-4mA
Bộ chuyển đổi can nhiệt J,T,N,E sang 4-20mA là thiết bị giúp chuyển đổi tín hiệu của cảm biến J,T,N,E sang 4-20mA, cảm biến can nhiệt J,T,N,E sang tín hiệu analog 4-20mA, để truyền tín hiệu đi xa hoặc là giúp các thiết bị hiện thị, điều khiển ( PLC, controller...) đọc được tín hiệu nhiệt độ mà không cần có module chuyên dụng. V1.0x D – 0555 0033-JTNE , bộ chuyển đổi tín hiệu can nhiệt J,T,N,E sang 20-4mA
Bộ chuyển đổi tín hiệu cảm biến K sang 4-20mA là thiết bị giúp chuyển đổi tín hiệu của cảm biến K sang 4-20mA, cảm biến can nhiệt K sang tín hiệu analog 4-20mA, để truyền tín hiệu đi xa hoặc là giúp các thiết bị hiện thị, điều khiển ( PLC, controller...) đọc được tín hiệu nhiệt độ mà không cần có module chuyên dụng. V1.0x D – 0555 0033-K , bộ chuyển đổi tín hiệu can nhiệt K sang 20-4mA
Bộ chuyển đổi tín hiệu PT100, PT1000, NTC sang 4-20mA là thiết bị giúp chuyển đổi tín hiệu của cảm biến PT100, cảm biến PT1000 sang 4-20mA, cảm biến NTC sang tín hiệu analog 4-20mA, để truyền tín hiệu đi xa hoặc là giúp các thiết bị hiện thị, điều khiển ( PLC, controller...) đọc được tín hiệu nhiệt độ mà không cần có module chuyên dụng. V1.0x D – 0555 0033
Chuyển đổi tín hiệu đầu vào là dạng  tín hiệu 4~20 mA hoặc 0~10vDC sang dạng analog tín hiệu 4-20mA hoặc 0-10 Vdc , để phù hợp với hệ thống thiết bị đọc dữ liệu... Analog signal converter
Bộ chuyển đổi tín hiệu cảm biến cân nặng sang tín hiệu analog , giúp chuyển đổi tín hiệu đọc được từ cảm biến cân nặng sang tín hiệu analog 4-20mA hoặc 0-10vdc, làm tín hiệu đưa về các bộ đọc hiện thị như controller, PLC.... đồng thời truyền tín hiệu đi xa, giảm khả năng nhiễu tín hiệu. Bộ chuyển đổi tín hiệu cảm biến cân nặng sang tín hiệu analog đọc được hầu hết các loại cảm biến cân nặng trên thị trường để đưa về tín hiệu analog
Chuyển đổi tín hiệu Load cell sang analog , dùng để chuyển đổi tín hiệu từ cảm biến đầu cân sang dạng tín hiệu analog 0-10 vdc hoặc 4-20mA, để có thể đọc được giá trị từ PLC hoặc thiết bị hiện thị
Chuyển đổi tín hiệu đầu vào là dạng  tín hiệu 4~20 mA hoặc 0~10vDC sang dạng analog tín hiệu 4-20mA hoặc 0-10 Vdc , để phù hợp với hệ thống thiết bị đọc dữ liệu...

Hiển thị 1 - 8 / 8 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng