Đo độ ẩm lò sấy

Đo độ ẩm lò sấy, giám sát độ ẩm lò sấy, điều khiển độ ẩm , điều khiển độ ẩm lò sấy. Đo nhiệt độ độ ẩm lò sấy , điều khiển nhiệt độ độ ẩm lò sấy. Điều khiển độ ẩm ở trong môi trường nhiệt độ cao....

Đo độ ẩm lò sấy, giám sát độ ẩm lò sấy, điều khiển độ ẩm , điều khiển độ ẩm lò sấy , điều khiển độ ẩm không khí sấy

Thực thi giải pháp đo đếm nhiệt độ, độ ẩm lò sấy...

Giám sát nhiệt độ , độ ẩm lò sấy độc lập nhiệt độ cho phép đo lên đến 200 độ C.

Đo đếm nhiệt độ độ ẩm tích hợp trong một thiết bị, cho phép điều khiển cảnh báo khi nhiệt độ hoặc độ ẩm giảm xuống hoặc tăng lên quá mức yêu cầu đặt ra. 

Giải pháp thực thi:

Đo đếm nhiệt độ, độ  ẩm kèm theo cảnh báo tùy chọn.

  • Nhiệt độ môi trường đo : 0 ... +200°C
  • Độ ẩm đo kết hơp: 0 ... 100% r
  • Áp suất lên đến 25 bar, nhiệt độ max 200 độ C

Sai số cho phép: 

  • Nhiệt độ: +- 0,1 độ
  • Độ ẩm: +- 2% rH
  • Đo độ ẩm riêng biệt hoặc đo nhiệt độ kết hợp kèm theo, điều khiển cảnh báo tùy chọn cho nhiệt độ và độ ẩm.
  • Tác động tức thì hoặc delays sau một khoảng....

Thực thi giải pháp liên quan đến các yếu tố khác như.

  • Áp suất môi trường mà cảm biến đo.
  • Cảm biến hoạt động trong môi trường (ăn mòn hay không ăn mòn , hỗn hợp nhuộm, thực phẩm..).
  • Lắp đặt cảm biến theo dạng tiếp xúc ?....

hình ảnh mô phỏng hệ thống điều khiển độ ẩm không khí sấy

Thiết bị giữ cảm biến độ ẩm giúp lắp đặt ở những vị trí khác nhau, trong bồn hút chân không , bồn kín khí.....

cam bien do am co ren

Hình ảnh cảm biến độ ẩm.

Chi tiết xin liên hệ


(*) Xem thêm

Đã thêm vào giỏ hàng