Các loại cảm biến đo khoảng cách

28 Lượt xem

Cảm biến đo khoảng cách là nhóm các cảm biến dùng để đo khoảng cách. Độ chính xác mà các thiết bị này mang lại có thể từ vài cm đến 3000 m. Loại cảm biến này thường được sử dụng khá rộng rãi trong công nghiệp, đặc biệt là ở một số cảm biến và các trạm dầu khí
Ứng dụng kiểm soát mức
Ứng dụng kiểm soát mức

1153 Lượt xem

Ứng dụng kiểm soát mức .Việc kiểm soát mức chất lỏng, ví dụ như trong bể quá trình, là một chức năng quan trọng. Một ví dụ có thể là một bể chứa nước nóng, và mức độ cần phải được phục hồi sẵn sàng cho chu kỳ giặt kế tiếp...
Đo giám sát mức chất lỏng
Đo giám sát mức chất lỏng

1026 Lượt xem

Đo và giám sát mức chất lỏng, thực thi giải pháp đo và điều khiển mức chất lỏng, đo mức chất lỏng trong bồn có diện tích nhỏ, hay trong bồn chứa có nhiều vật cản....
Đo độ ẩm lò sấy
Đo độ ẩm lò sấy

2068 Lượt xem

Đo độ ẩm lò sấy, giám sát độ ẩm lò sấy, điều khiển độ ẩm , điều khiển độ ẩm lò sấy. Đo nhiệt độ độ ẩm lò sấy , điều khiển nhiệt độ độ ẩm lò sấy. Điều khiển độ ẩm ở trong môi trường nhiệt độ cao....

Hiển thị 1 - 4 / 4 kết quả