Điện trở xả 79 ohm


RXG20-1500W-79R

Điện trở xả 79 Ohm, Điện trở thắng 79 Ohm, Điện trở hãm 79 Ohm, Điện trở xả cho biến tần 79 Ohm, Điện trở thắng cho biến tần 79 Ohm, Điện trở sứ xanh 79 Ohm, Bảng giá điện trở hãm 79 Ohm , 

 • RXG20-1500W-79R ( 1,5kw - 79 ôm)
 • RXG20-1000W-79R ( 1,0kw - 79 ôm)
 • RXG20-3000W-79R ( 3kw - 79 ôm)
 • RXG20 1500W 79R

Nhấn Mua ngay/Liên hệ để được hỗ trợ

Điện trở xả 79 Ohm, Điện trở thắng 79 Ohm, Điện trở hãm 79 Ohm, Điện trở xả cho biến tần 79 Ohm, Điện trở thắng cho biến tần 79 Ohm, điện trở xả RXG20 1500W 79R , RXG20-1500W-79R

Thông số kỹ thuật Điện trở xả 79 Ohm

 • Công suất: 1500W
 • Điện trở: 79 (ohm)
 • Loại điện trở : sứ xanh
 • Ứng dụng: Biến tần cẩu trục, cẩu tháp, .....
 • RXG20-1500W-79R ( 1,5kw - 79 ôm)
 • RXG20-1000W-79R ( 1,0kw - 79 ôm)
 • RXG20-3000W-79R ( 3kw - 79 ôm)

Điện trở xả dùng cho biến tần công suất cao

Điện trở xả 140 Ohm

Điện trở xả 79 Ohm

Tham khảo bảng lựa chọn điện trở xả kết nối với biến tần dòng AC70 thương hiệu biến tần Veichi

Tham khảo bảng lựa chọn điện trở xả kết nối với biến tần dòng AC70 thương hiệu biến tần Veichi

Tham khảo bảng lựa chọn điện trở xả kết nối với biến tần dòng AC70 thương hiệu biến tần Veichi

Sản phẩm liên quan

Điện trở xả 750 Ohm, Điện trở thắng 750 Ohm, Điện trở hãm 750 Ohm, Điện trở xả cho biến tần 750 Ohm, Điện trở thắng cho biến tần 750 Ohm, Điện trở sứ xanh 750 Ohm RXG20 150W 750R , RXG20-150W-750R
Điện trở xả 400 Ohm, Điện trở thắng 400 Ohm, Điện trở hãm 400 Ohm, Điện trở xả cho biến tần 400 Ohm, Điện trở thắng cho biến tần 400 Ohm, Điện trở sứ xanh 400 Ohm RXG20-300W-400R
Cung cấp điện trở xả , điện trở hãm dùng cho biến tần , dùng trong hệ thống tăng giảm tốc độ thường xuyên, tải nâng hạ , tải thay đổi chiều động cơ, tránh nguy cơ cháy nổ biến tần
Cung cấp điện trở xả 400 w 250 om , Điện trở xả 250 Ohm, Điện trở thắng 250 Ohm, Điện trở hãm 250 Ohm, Điện trở xả cho biến tần 250 Ohm, Điện trở thắng cho biến tần 250 Ohm RXG20 400W 250R , RXG20-400W-250R
Điện trở xả 150 Ohm, Điện trở thắng 150 Ohm, Điện trở hãm 150 Ohm, Điện trở xả cho biến tần 150 Ohm, Điện trở thắng cho biến tần 150 Ohm, Điện trở sứ xanh 150 Ohm, RXG20 500W 150R , RXG20-500W-150R
Điện trở xả 100 Ohm, Điện trở thắng 100 Ohm, Điện trở hãm 100 Ohm, Điện trở xả cho biến tần 100 Ohm, Điện trở thắng cho biến tần 100 Ohm, Điện trở sứ xanh 100 Ohm RXG20 600W 100R , RXG20-600W-100R
Điện trở xả 75 Ohm, Điện trở thắng 75 Ohm, Điện trở hãm 75 Ohm, Điện trở xả cho biến tần 75 Ohm, Điện trở thắng cho biến tần 75 Ohm, Điện trở sứ xanh 75 Ohm RXG20-800W-75R , RXG20 800W 75R
Cung cấp điện trở xả 1200 w 50 Ohm Điện trở thắng 50 Ohm, Điện trở hãm 50 Ohm, Điện trở xả cho biến tần 50 Ohm, Điện trở thắng cho biến tần 50 Ohm, Điện trở sứ xanh 50 Ohm, RXG20-1200W-50R , RXG20 1200W 50R
Điện trở xả 40 Ohm, Điện trở thắng 40 Ohm, Điện trở hãm 40 Ohm, Điện trở xả cho biến tần 40 Ohm, Điện trở thắng cho biến tần 40 Ohm, Điện trở sứ xanh 40 Ohm, RXG20 1500W 40R , RXG20-1500W-40R
Điện trở sứ xanh 28 Ohm, Bảng giá điện trở hãm 28 Ohm, Bảng giá điện trở xả 28 Ohm, Điện trở xả 28 Ôm, Điện trở thắng 28 Ôm, Điện trở hãm 28 Ôm, Điện trở xả cho biến tần 28 Ôm, Điện trở thắng cho biến tần 28 Ôm  RXG20 2000W 28R , RXG20-2000W-28R
Cung cấp điện trở hãm 3000 w 24 Ohm dùng cho biến tần Điện trở xả 24 Ohm, Điện trở thắng 24 Ohm, Điện trở hãm 24 Ohm, Điện trở xả cho biến tần 24 Ohm, Điện trở thắng cho biến tần 24 Ohm RXG20 3000W 24R , RXG20-3000W-24R
Cung cấp điện trở hãm 4000 w 20 Ohm dùng cho biến tần Điện trở xả 20 Ohm, Điện trở thắng 20 Ohm, Điện trở hãm 20 Ohm, Điện trở xả cho biến tần 20 Ohm, Điện trở thắng cho biến tần 20 Ohm BRU-4KW-20R-K
Cung cấp điện trở hãm 4500 w 16 Ohm dùng cho biến tần Điện trở xả 16 Ohm, Điện trở thắng 16 Ohm, Điện trở hãm 16 Ohm, Điện trở xả cho biến tần 16 Ohm, Điện trở thắng cho biến tần 16 Ohm BRU-4.5KW-16R-K
Điện trở xả 13 Ohm, Điện trở thắng 13 Ohm , Điện trở hãm 13 Ohm, Điện trở xả cho biến tần 13 Ohm, Điện trở thắng cho biến tần 13 Ohm, Điện trở sứ xanh 13 Ohm BRU-5.5KW-13R-K
Điện trở xả 9 Ohm, Điện trở thắng 9 Ohm, Điện trở hãm 9 Ohm, Điện trở xả cho biến tần 9 Ohm, Điện trở thắng cho biến tần 9 Ohm, Điện trở sứ xanh 9 Ohm, BRU-7.5KW-9R-K
Cung cấp điện trở hãm 24kw 15 Ohm dùng cho biến tần BRU-24KW-15R-K
Đã thêm vào giỏ hàng