Sắp xếp:


Đo tín hiệu 4~20 mA, đọc tín hiệu 4-20 mA, đo tín hiệu analog 4~20 mA, Bộ hiện thị cho phép đọc chính xác giá giá trị tín hiệu analog 4~20 mA. Chức năng ...
Đồng hồ đo điện áp xoay chiều. Đồng hồ đo dòng điện xoay chiều cho phép đọc giá trị điện áp lên đến 600vAC hoặc 5 aAC... Có chức năng lập trình điều khiển.
Panel Meter Input đa tín hiệu, 0/4~20mA , 0~10 vdc, 0~150mV 
Đo dòng điện dc thông qua điện trở shunt , chức năng hiện thị dòng điện dc , điều khiển phụ tải contactor , điều khiển pid analog , điều khiển dòng điện dc , ....

Hiển thị 1 - 4 / 4 kết quả

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng