Thiết bị chống sét lan truyền

Thiết bị chống sét lan truyền dùng cho mạng điện AC 1pha hoặc 3 pha 380VAC và mạng điện DC , giúp bảo vệ thiết bị điện trước tình trạng sét đánh lan truyền gây hư hại thiết bị, thiết bị giúp bảo vệ hệ thống ti vi , máy lạnh, hệ thống camera, hệ thống điện năng lượng mặt trời..

  • Chống sét lan truyền

    Chống sét lan truyền dùng cho hệ thống điện 1 pha, chống sét lan truyền dùng cho hệ thống điện 3 pha, chống sét lan truyền dùng cho điện áp dc...
  • Bộ chống sét lan truyền Iskra

    Bộ chống sét lan truyền dùng trọng mạng điện dân dụng công nghiệp , sử dụng được cho điện áp AC và điện áp DC, chống sét mức điện áp 275 VAC , và điện áp DC 350VDC
  • Chống sét lan truyền AC 1P

    Bộ chống sét lan truyền SP1-C40 dùng trong mạng điện dân dụng và công nghiệp , giúp bảo vệ khỏi tình trạng sét lan truyền gây hư hại thiết bị điện công nghiệp dân dụng, như tivi máy tính , hệ thống camera..
DMCA.com Protection Status
>