Bộ hiện thi đa chức năng, bộ hiện thị dòng điện ac, điện áp ac, tín hiệu analog, nhiệt độ. Có thể lựa chọn chức năng điều khiển ngõ ra như relay hoặc analog, truyền thông

Chức năng hiện thị giá trị điện áp xoay chiều, dòng điện xoay chiều. Đọc tín hiệu analog 4~20mA hoặc 0~10vdc. Hoặc giá trị nhiệt độ đọc được từ cảm biến nhiệt độ. Module relay điều khiển phụ tải. Hay Module analog cho phép chuyển đổi giá trị hiện thị trên màn hình led sang dạng tín hiệu analog.

  • Đồng hồ đo dòng , áp AC

    Đo dòng điện , hiện thị điện áp ac , hiện thị dòng điện ac , hiện thị dòng điện xoay chiều , tích hợp chức năng điều khiển relay tác động , cài đặt giá trị điện áp tác động relay
  • Đo tín hiệu 4~20mA

    Đo tín hiệu 4~20 mA, đọc tín hiệu 4-20 mA, đo tín hiệu analog 4~20 mA, Bộ hiện thị cho phép đọc chính xác giá giá trị tín hiệu analog 4~20 mA. Chức năng ...
  • Đồng hồ đo dòng , áp AC

    Đồng hồ đo điện áp xoay chiều. Đồng hồ đo dòng điện xoay chiều cho phép đọc giá trị điện áp lên đến 600vAC hoặc 5 aAC... Có chức năng lập trình điều khiển.
DMCA.com Protection Status
>