Bộ chuyển đổi tín hiệu

Chuyển đổi các dạng tín hiệu điện, tín hiệu nhiệt độ về dạng tín hiệu analog. Chuyển đổi tần số hz về tín hiệu 4~20 mA hoặc 0~10vdc

DMCA.com Protection Status
>