Chính sách bảo mật thông tin

Chính sách bảo mật thông tin

1.Mục đích và phạm vi thu thập thông tin .

+ Các thông tin của khách hàng khi mua sản phẩm phải được bảo mật và không được tiết lộ thông tin cá nhân của quí khách .Không tiết lộ cho bên thứ ba không liên quan khi không có sự đồng ý của khách hàng , Ngoại trừ một số trường hợp cần thiết như : Khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền trogn trường hợp cần thiết và bắt buộc phải cung cấp những thông tin này .

+ Các thông tin cá nhấn mà website www.ansang.com.vn có thề thu thập từ khách hàng ,ngày sinh , giới tính , Email , địa chỉ điện thoại liên lạc , nghề nghiệp , nơi làm việc

2. Phạm Vi sử dụng thông tin .

Các thông tin cá nhân được khách hàng cung cấp có thể sử dụng các mục đích sau

+ Cung cấp hàng hóa . Chăm sóc khách hàng hay thực hiện các giao dịch mà khách hàng yêu cầu cho phép

+ Gởi thông tin đến khách hàng . Nâng cáo mối liên kết và tương tác với khách hàng

Nếu không có sự đồng ý của khách hàng thì website www.ansang.com.vn sẽ không cung cấp thông tin của khách hàng cho đơn vị thứ ba để họ dùng vào mục đích quảng cáo . Ngoại trừ một số trường hợp có yêu cầu của cơ quan chức năng có thẩm quyền yêu cầu cung cấp thông tin của khách hàng

3. Thời gian lưu trử thông tin .

Các thông tin cá nhân của khách hàng được lưu trữ trong  một thời gian cần thiết nhằm vụ phục các yêu cầu của khách hàng đưa ra

Khi tiếp nhận các thông tin của khách hàng có bộ phận quản lý và chăm sóc khách hàng sẽ trực tiếp chỉnh sữa các yêu cầu chỉnh sửa trong vòng 24h và tối đa là 48h

4. Cam kết bảo mật thông tin của khách hàng .

Chúng tôi cam kết sẽ bảo mật các thông tin khách hàng cung cấp . Sẽ nổ lực hết sức mình và sử dụng các phần mền bảo mật nhẳm đảm bảo thông tin khách hàng không bị rò rỉ khi sử dụng trang website www.ansang.com.vn

Thông tin cá nhân của mọi thành viên trên website www.ansang.com.vn được bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo mật của Công ty

Ban quản lý của Công ty yêu cầu các cá nhân khi đăng ký tài khoản mua hàng là thành viên phải cung cấp đầy đủ các thông tin cá nhân có liên quan như tên, địa chỉ , Email , điện thoại và có tính pháp lý

Không sử dụng không chuyễn giao cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba về thông tin cá nhân của thành viên khi không được sự đồng ý của thành viên

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẩn đến mất thông tin cá nhân của thành viên Thỉ Website www.ansang.com.vn sẽ thông báo cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho các thành viện biết sớm .

Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa ( nếu có ) tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của website www.ansang.com.vn. Và nhiều biện pháp nghiệp vụ kỹ thuật có liên quan tốt nhất nhằm đảm bảo mọc thông tin khách hàng .

 


Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng